Profaz Mühendislik

Çevre, Sürdürülebilirlik, Gelecek

MÜHENDİSLİK

TEDARİK

UYGULAMA

Profaz Mühendislik Şirket Profili

Şirket Profili

Profaz Mühendislik; elektrik, mekanik ve telekomünikasyon alanlarında mühendislik, ürün tedarik yönetimi, proje yönetimi ve danışmanlığı ile saha montaj, işçilik ve servis hizmetleri veriyor. Petrol ve gaz (Kara ve Açık Deniz), petrokimya, güç, otoyol ve köprü, hava yolları, raylı sistemler ve demiryolları, su ve atık su, turizm ve alışveriş tesisleri gibi anahtar sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Müşterilerinin küresel kaynak bulma ve tedarik ihtiyaçlarına, esnek ve uygun maliyetli çözümler sunmaya odaklanıyor.

Enerji Verimliliği

İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanoğlunun teknolojiyi doğayla uyumlu bir araç haline dönüştürme çabalarına sıklıkla tanıklık etmekteyiz. Konforlu, kaliteli, sağlıklı ve aynı zamanda estetik olabilen yeni yaklaşımlara ulaşma yönünde dijital teknoloji, yapı endüstrisinde giderek daha etkin bir rol üstlenmektedir. Özellikle enerji tüketiminin her geçen gün arttığı ve buna bağlı olarak sınırlı doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda daha az enerji tüketen, kendi enerjisini üretebilen ve hatta çevresine enerji sağlayabilen yenilebilir enerji yaklaşımların geliştirilmesinde de teknolojinin olanaklarından yararlanılmaktadır. 

Profaz Mühendislik A.Ş.
Profaz Mühendislik Küreselleşme ve Dijital Dönüşüm

Küreselleşme ve Dijital Dönüşüm

21.yüzyılda küreselleşme kavramının öne çıkmasıyla birlikte, dünya ekonomisinde kalite ve fiyat gibi faktörlerin önemi giderek artarken, rekabet anlayışı da değişime uğramıştır. Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekten, küresel ölçeğe doğru genişleyen rekabet, müşteriye ulaştırılacak mal veya hizmetin kalitesini öne çıkarmıştır. Hızlı ekonomik değişimler, işverenlerin, müşterilerin veya ortakların değişen ihtiyaçları ve uluslararası rekabet ortamı, sektör genelinde yeniliklerin ortaya çıkmasını tetiklemiştir.

PROFAZ Mühendislik bu bilinç ile enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak işletmenize yönelik tüm verimlilik ve sürdürülebilirlik fırsatlarını ortaya çıkarmak için dünyanın önde gelen işlem ve enerji teknolojilerini entegre ederek dijital dönüşümü destekliyor.

Profaz Mühendislik

Ortak Anlamlı Bir Amaç, Kapsayıcı ve Güçlü Değerlerimiz konusunda tutkulu olan global, yenilikçi bir toplumun sonsuz olasılıklarını ortaya çıkarmak için açık standartlar ve iş ortaklığı ekosistemleri kurmayı amaçlıyoruz. Aynı amaç çerçevesinde buluştuğumuz küresel ortaklarımızla birlikte müşterilerimize olan benzersiz yakınlığımız ve de yaptığımız her işte yüksek düzeydeki etik standartlarımız sayesinde, işletmenizin sürekliliğini desteklemek için daha iyi anlıyor, öngörüyor ve hızlı şekilde adapte oluyoruz.

Ancak biz sadece iş konusunda iyi olmak istemiyoruz. Biz, birlikte iş yapılan taraf olarak da iyi olmak istiyoruz. Yaptığımız şeyler ve onlara yaklaşma biçimimiz, çalışmalarımızdan duyduğumuz gururu göstermek için bir fırsattır. Müşteri kim olursa, nerede olursa, faaliyet gösterdikleri çevre ne kadar zorlu koşullara sahip olursa olsun. Çalışmalarımızla ortak hedefleri hayata geçirme şansına sahibiz. Günlük olarak yaptığımız şeyler zamanla gelişir ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olur.

 • Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
 • Güvenlik ve Bina Yönetim Sistemleri
 • Elektrik Dağıtım
 • Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama
 • Orta Gerilim Dağıtımı
 • Şebeke Otomasyonu
 • Kritik Güç ve Soğutma
 • Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol
 • Mekanik Tesisat ve Kontrol Sistemleri
 • Yangın Koruma
 • HVAC
 • Drenaj Sistemleri
 • Enerji Kabloları
 • Telekom Kabloları
 • Özel Kablolar
 • Bina Yönetimi
 • Endüstriyel Operasyonlar
 • Akıllı Şebekeler
 • Veri Merkezi Teknolojileri
 • Elektrik Dağıtım Otomasyonu
 • Enstümantasyon
 • Telekomünikasyon
 • Mühendislik Çalışmaları
 • Teknik Hesaplar
 • Malzeme Sunum
 • Satın Alma ve Lojistik
 • Planlama ve Maliyet Kontrol
 • Saha Servisleri
 • Montaj, Test, anahtar teslim süreçleri
 • Dijital Servisler